Les reixetes perforades PcP. estan formades per diversos panells amb forma d’U d’una amplada determinada. L’amplada del panell depèn de la càrrega que ha de suportar la reixeta, mentre que la longitud del panell depèn de la llum desitjada a la direcció portant. Com més estret sigui el panell, més alta és la seva capacitat de recolzament, i més gran pot ser la lluminositat.

A les indicacions de dimensions de reixetes, la direcció portant sempre s’indica en primer lloc.

En els extrems laterals de la reixeta perforada es solda una platina, perpendicularment a la direcció de suport, de manera que la peça quedi tancada per tots els costats.

Els panells en forma d’U s’uneixen entre si mitjançant la tècnica de soldadura per punts, de manera que la reixeta formi una unitat estable.

Els punts soldats de la reixeta perforada es troben en la seva cara inferior, de manera que la superfície apareix com una successió contínua de panells sense que la soldadura es pugui apreciar des de la part superior de la reixeta.

A més, la col·locació dels punts soldats s’ha triat de manera que la càrrega sigui transferida del panell carregat als panells veïns.

El sistema de fabricació de reixetes perforades amb panells soldats entre si, més l’àmplia gamma estàndard de diferents amplades de panells, permeten una gran flexibilitat per projectar i planificar passarel·les i terres de reixetes.

 

Model O2 

Els panells i les reixetes PcP, model 02, es caracteritzen pels orificis de Ø8 mm cap amunt i els orificis de Ø5 mm cap avall organitzats en un dibuix simètric en material de 2 mm. El model 02 s’aplica en tots els rams de la construcció industrial i d’habitatges, on es formulen pretensions de resistència al lliscament i al pes. Els orificis organitzats densament procuren una superfície llisa i poc transparent, els orificis cap amunt i cap avall donen al perfil una relació resistència / pes excepcionalment alta.

Les reixetes i els panells model 02, es manufacturen en una àmplia gamma de combinacions pel que fa a amplada, alçada, longitud i forma del perfil.

Alçades alternatives del panell: 38, 45 i 51 mm.


Model O3 

Els panells i les reixetes antilliscants PcP, model 03, es caracteritzen per orificis de Ø14 mm cap amunt i orificis de Ø8,5 mm cap avall organitzats en un dibuix simètric en material de 3 mm . El model 03 s’aplica en tots els rams de la indústria, on es formulen pretensions de resistència al lliscament i força. Els orificis cap amunt i cap avall donen al perfil una relació resistència / pes excepcionalment alta .

Les reixetes i els panells model 03, es manufacturen en una àmplia gamma de combinacions pel que fa a amplada, alçada, longitud i forma del perfil .

Alçades alternatives del panell: 44 , 53 i 62 mm.


Model O3/2mm 

Les làmines perforades PcP, model 03/ 2 mm es caracteritzen per orificis de Ø14 mm cap amunt i orificis de Ø8,5 mm cap avall organitzats en un dibuix simètric en material de 2 mm. Les làmines perforades s’apliquen dins de tots els rams de la construcció industrial i d’habitatges, on es formulen pretensions de resistència al lliscament i flexibilitat. Els orificis cap amunt i cap avall donen a la làmina perforada una alta relació resistència / pes.

Les làmines perforades prefabricades estàndard es poden soldar a reixetes o esglaons, o cargolar a superfícies de fusta o altres superfícies llises similars.


Model ALU-O3 

Les reixetes i panells PcP, model ALU – O3, d’alumini es caracteritzen per orificis de Ø14 mm cap amunt i orificis de Ø8,5 mm cap avall organitzats en un dibuix simètric en material de 3 mm. El tipus ALU – O3 s’aplica en tots els rams de la construcció industrial i d’habitatges, on es formulen pretensions de resistència al lliscament i pes. Els orificis cap amunt i cap avall donen al perfil extorsionat una alta relació resistència / pes.

El model ALU – O3 es pot aplicar com a panells individuals o soldats formant reixetes.


 Model O5 

Els panells PcP, model O5, es caracteritzen per petits orificis (ø5mm) cap amunt i avall i escassa transparència. S’apliquen on es formulen altes pretensions de seguretat contra la caiguda d’objectes i alta capacitat de drenatge a la vegada, per exemple en la construcció de ponts sobre autopistes, o on es vulgui una superfície molt plana, per exemple per trànsit amb rodes petites o per a sabates de taló alt.

Els panells s’utilitzen com a elements individuals o soldats per formar plataformes de reixetes.

Altures alternatives del panell: 38, 45 i 51 mm.


Model E2 y E3 

 

Els panells i les reixetes PcP, model E2 i E3, es caracteritzen per una superfície embotida sense orificis. El model E2 i E3 s’aplica on es requereix una superfície tancada, ja que es tracta d’una alternativa forta i antilliscant a xapes estriades per terra.

Els panells són aplicables com a elements individuals o soldats per formar plataformes de reixetes.

 

Alçades alternatives del panell: (vàlida només per 150mm i 200mm)

E2: 52 mm

E3: 58 mm


Model G2 y G3 

 

Els panells i les reixetes PcP, model G2, es caracteritzen per la superfície embotida i orificis per a taps de cautxú o drenatge. El model G2 s’aplica on es requereix una superfície tancada i antilliscant. Els panells, les reixetes i els esglaons, tipus G2, amb taps de cautxú, són especialment apropiats per a locals humits.

Els panells són aplicables com a elements individuals o soldats per formar reixetes.

 

Alçades alternatives del panell:

G2: 57 mm

G3: 58 mm

  

Model K 

 

Els panells i les reixetes PcP, model K, es caracteritzen per tenir menys orificis que la sèrie O. El model K s’aplica on es requereix una superfície plana i agradable, freqüentment utilitzat en replans d’escales en edificis d’habitatges.

Els panells són aplicables com a elements individuals o soldats per formar reixetes.

 

Alçades alternatives del panell: 52 mm

  

Model LHD 

 

Els panells i les reixetes PcP, model LHD® (Low Hole Density = Baixa densitat d’orificis), es caracteritzen per un menor nombre d’orificis (menys del 5% de pas d’aire). El model LHD® s’aplica on s’exigeix ​​una superfície antilliscant i refractària a les flames, freqüentment en les zones de seguretat de plataformes petrolíferes o en estacions transformadores.

Les reixetes model LHD® han provat la seva capacitat d’impedir la propagació de les flames de manera efectiva mitjançant rigorosos controls tècnics, per la qual cosa s’apliquen en plataformes petrolíferes a tot el món.

Alçades alternatives del panell:

44, 53, 62 mm

  

Model S2 

 

Els panells i les reixetes PcP, model S es caracteritzen per orificis més grans i serrats. El model S s’aplica on es formulen altes pretensions de resistència al lliscament i gran capacitat de drenatge, sovint en ambients marítims, vaixells i instal·lacions pesqueres.

Els panells són aplicables com a elements individuals o soldats a reixetes.

Alçades alternatives del panell S2: 32 mm

   


Model S3 

 

Els panells i les reixetes PcP, model S es caracteritzen per orificis més grans i serrats. El model S s’aplica on es formulen altes pretensions de resistència al lliscament i gran capacitat de drenatge, sovint en ambients marítims, vaixells i instal·lacions pesqueres.

Els panells són aplicables com a elements individuals o soldats a reixetes.

 

Alçades alternatives del panell S3: 45 mm

  

Modelo USA  

Els panells i les reixetes PcP, model USA, es caracteritzen per orificis ovalats i serrats que proveeixen la zona superior dels panells d’una capacitat sustentadora molt alta, i les vores plegats reforcen els panells i les reixetes ulteriorment. El model USA s’aplica on es formulen altes pretensions de resistència al lliscament i drenatge, sovint en ambients marítims, indústries que treballen amb olis i aigua, obres de construcció, etc.

El model USA és aplicable com a elements individuals solts o soldats per formar superfícies de reixetes

 

Alçades alternatives del panell: 38 i 51 mm